1/1/21

Article publicat a la revista La Cabana de la Fatarella amb motiu dels 50 anys de l'Orquestra Cobla MIRANTFONT


Us transcrivim a continuació l'article aparegut a la revista La Cabana del 3r trimestre de 2020, referent als cinquanta anys de la fundació de la MIRANTFONT a la Fatarella.

Catalunya és una terra de gran tradició musical, bandes de música, cobles, orquestres i formacions de tota mena són presents en molts indrets del nostre país. Però de totes les comarques catalanes, una de les que presenta majors dificultats a l’hora de disposar d’una formació musical que perduri en el temps, i que inclogui dins de la seva oferta una formació de cobla, ben segur que és la comarca de la Terra Alta.  Tot i això, la Terra Alta, i més concretament el municipi de la Fatarella, pot presumir de tenir una formació que durant cinquanta anys  ha fet front i ha superat  totes aquestes adversitats: l’orquestra Cobla Mirantfont.

Aquest any 2020 es compleixen els cinquanta anys de la formació de l’actual orquestra Mirantfont. Es pot qualificar aquest fet com a excepcional en l’entorn en què ens movem. Que una formació musical compleixi cinquanta anys ininterromputs d’activitat és un fet força rellevant. Si ens fixem en l’àmbit de les formacions de cobles i orquestres a Catalunya, formacions amb més nom que la nostra no han aconseguit la fita d’arribar als cinquanta anys. La Mirantfont ho aconsegueix l’any 2020, i aquest és un fet a destacar per la magnitud del que representa: que al sud de Catalunya, a la Terra Alta, la Fatarella, petit municipi que no arriba al miler d’habitants, es pugui commemorar el cinquantenari de la nostra entitat.

Priemera formació de l'actual orquestra MIRANTFONT
amb el nom de Los Rayos del Ebro


Els actuals components de la Mirantfont som els hereus d’aquelles persones que l’any 1970, amb una empenta pròpia de la gent de la Fatarella, acostumada a treballar dur per garantir la seva  subsistència,  es van embarcar, plens d’il·lusió  en una tasca que els apassionava, la música. Així fou com en aquells moments sis músics de la Fatarella, decideixen formar un conjunt orquestral al que li posaren el nom de “Los Rayos del Ebro”, tot i que anys després el nom s’escurçà a “Los Rayos”. Inicialment formen l’orquestra 8 components, sis de la Fatarella, un de Vilalba dels Arcs i un de la Pobla de Massaluca. La primera formació actua bàsicament  com a conjunt orquestral i com a  formació de banda per amenitzar cercaviles, jotes,  processons i  sardanes, quan es demanaven. 


Actuació a la Fatarella de l'actual cobla MIRANTFONT
amb el nom de Los Rayos el la inauguració de 
l'enllumenat de l'àntic parc infantil
L’any 1974 s’amplia el ventall musical de la formació i es comença a actuar també com a cobla, l’única en aquells moments que hi havia a les Terres de l’Ebre i de les poques de la província de Tarragona. El motiu que a la meitat dels anys 70, al municipi de la Fatarella s’hi pugui trobar una cobla no és del tot casual.  Cal tenir en compte que la Terra Alta, a la dècada dels 70, era una comarca allunyada de la resta de Catalunya. Les vies de comunicació eren molt deficients, la mobilitat era força reduïda i el progrés que començava a experimentar la resta del país arribava de forma molt incipient amb les limitacions pròpies de residir en un municipi rural. El fet que la nostra formació pogués ampliar el seu ventall musical va ser conseqüència de la tasca d’ensenyament  de música a nous joves del municipi que es va començar a efectuar des dels inicis de la formació i que no s’ha deixat de fer durant tots aquests anys. Aquesta tasca ha estat la base de la continuïtat amb el temps, i la que ha fet possible que actualment es compleixin cinquanta anys. Una de les primeres ballades que l’actual Mirantfont va fer en formació de cobla va ser a la Fatarella per celebrar la inauguració de l’enllumenat de l’antic parc infantil.

L’aïllament que el nostre municipi ha patit ha fet que, durant molts anys, aquells joves del nostre municipi atrets per la música, hagin realitzat les primeres passes en aquest món en el si del que actualment és l’orquestra cobla Mirantfont. Un fet a destacar de tota aquesta trajectòria és que durant el període comprès entre els anys 1975 fins l’any 2000 l’orquestra va estar formada únicament i exclusiva per membres originaris de la Fatarella, fruit de l’ensenyament musical realitzat a joves del municipi en el si de la formació.

Cal destacar també la contribució de la MIRANTFONT durant els anys setanta en el manteniment de la tradició musical de la Fatarella, donat que a la meitat d’aquesta dècada, la nostra formació va ser l’única que va continuar en actiu al nostre municipi, garantint la continuïtat de la tradició musical que des de sempre hi havia hagut a la Fatarella.

La formació va anar creixent en nombre de components. L’any 1976 s’arriba a onze músics i es canvia el nom de “Los Rayos” per  “La Principal de la Fatarella”. Així doncs la Fatarella disposa, a meitat dels anys setanta, d’una formació d’orquestra cobla amb 11 músics, cosa del tot inusual al sud de Catalunya, i menys a la Terra Alta. Com a dada, cal recordar que en aquells anys tan sols hi havia 3 formacions que actuessin en la vessant d’orquestra i de cobla a la província de Tarragona i es localitzaven a Valls i el Vendrell, llocs amb més possibilitats per les formacions musicals i que no tenien res a veure amb les dificultats a les quals s’enfrontava la nostra formació. És en aquests moments quan l’orquestra arriba a un dels seus punts més alts en nombre d’actuacions pels municipis de Catalunya. L’àmbit de treball de la Principal de la Fatarella es centra en els municipis de la província de Lleida i de Girona, sense deixar de banda altres indrets de la geografia catalana, amb actuacions de sardanes i balls de festa major. D’aquesta manera la nostra formació va passejar el nom de la Fatarella per tot Catalunya donant a conèixer amb orgull el nostre municipi.

Actuació a Horta de Sant Joan, homenatge Tomàs
Gil i Membrado

A principis dels anys vuitanta es produeix una reestructuració en el si de l’entitat. Es decideix canviar el nom de “La Principal de la Fatarella” pel de “Mirantfont”, nom identitari d’un espai del terme municipal de la Fatarella. La incorporació de nous membres fa que la Mirantfont es comenci a consolidar en el panorama musical de les nostres comarques. És en aquests moments quan la Mirantfont comença a destacar en la seva modalitat de cobla i comença a realitzar actuacions a diferents municipis, des de la Catalunya central passant per les comarques lleidatanes i tarragonines. La cobla comença a ser present en diferents aplecs, se li encarrega l’estrena de diverses sardanes i es comença a consolidar com una cobla de referència a les Terres de l’Ebre.


El pas dels anys fa que la Mirantfont encari el segle XXI amb una formació rejovenida i amb un esperit musical basat en l’esforç, el sacrifici i el treball, que els primers components  van  impregnar a la formació. Aquestes virtuts han estat bàsiques a l’hora de poder persistir durant aquesta colla d’anys.

En els darrers temps, les exigències de qualitat que requereix una formació de cobla i de música de ball han fet que la Mirantfont hagi ampliat la procedència dels seus components, donat que la manca de formació musical al nostre municipi que pugui satisfer les necessitats de regeneració de músics en la vessat de la banda, la cobla i l’orquestra  porta a cercar nous companys de viatge, en aquest camí que la Mirantfont ve realitzant durant els cinquanta anys de la seva existència. 

Cal remarcar molt especialment el fet d’haver estat capaços de mantenir en el temps la formació de cobla. Si ja es prou difícil la continuïtat a la nostra comarca de grups musicals, no cal dir la dificultat afegida que comporta la continuïtat d’una formació de cobla en una comarca on gairebé no es fan ballades i en un àmbit territorial, les Terres de l’Ebre, on la sardana hi és molt poc present. Tot i això la Mirantfont ha portat el so de la cobla a gran part dels municipis de la demarcació.

Els components actuals ens sentim afortunats pel fet de poder celebrar els 50 anys. Malauradament, la situació que hem viscut en els darrers mesos ha fet que les diferents activitats que volíem dur a terme per celebrar aquesta efemèride hagin quedat  ajornades i haguem de posposar la seva celebració per quan la situació ens ho permeti. El nostre constant afany de superació ens ha de permetre encarar una nova normalitat en la qual volem continuar oferint el millor de nosaltres, per aconseguir que els pobles i viles gaudeixin de les millors festes i saraus. Noves il·lusions, nous horitzons i noves fites ens esperen i desitgem compartir-les amb el nostre públic, per oferir novament la nostra música, la música de l’orquestra Mirantfont.